دوره آموزشی ایموشن کد

بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان

از آنجا که این دوره توسط اساتید زیادی تدریس می شود شایان ذکر است که بگوییم استاد اول آخر این علم استاد بردلی نلسون است که تمامی افرادی که آموزش می دهند از ایشان آموخته اند و ایشان مبدع این علم است.

31
25,000 تومان