دوره آموزشی بادی کد

?بســـــــــم الله الرحمن الــــرحیم?

?دوره قدرتمنــــــــــــــــد بادی کــــد?

B O D Y C O D

سلااااام دوستان عزیزم

برای تاثیرپذیری فقط وفقط باید خدمتی

بکنیــــــــــم تاجهان انرژیها به ماخدمت

متقابلــــــــــی بکنـــــــــد قانــــون پرداخت

بهاء درجهان جاری وساریست و قانون خداست.

?اهل حلال باشیـــــــــدتاجهان برایتان

نعمتهای حلال کثیری بیاورد. پس این فایلها

فقط مخصوص کسانیست که پرداخت بهاء

مینماینــــــــــــــد?

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
980,000 تومان