دوره به سوی نور

سلاام ودرود برشما جان الهــــــــــــــی

هم اکنـــــــون در احساس ارتباط واتصال

هوشیارانه با هستی هشیار هستم،،،

اینجا با ذهن ورود نکنیـــــد،،

باگوش روح وباچشم معنا بین اینجا بیا،،،

میخواهیم درآسمان کلمات پرواز کنیم،،،

دراحساس دریا شنا کنیم،،،

امتیاز
0 از 0 رأی
بدون امتیاز 0 رای
25,000 تومان